ODE Aquaflex 1K

KULLANIM ALANLARI 

 • Yapıların temel ve perde duvarları
 • Metal yüzeylere uygulanmaz.

AVANTAJLARI

 • Hafif dolgulu yapısıyla, rahat ve hızlı uygulama.
 • Kurumayı hızlandırma imkanı
 • Yüksek kuru kalıntı oranı
 • Tüm mineral yüzeylere uygulanabilme.
 • Yekpare bir yalıtım katmanı oluşturma.
 • Yüzeyle mükemmel aderans
 • Çevreyle dost, solventsiz ve asbest lifsiz içerik.

Renk: Siyah
Yoğunluk: Yaklaşık 0,65 kg/dm3
Çatlak köprüleme: 2 mm
Yağmura dayanım: 24 saat uygundur
Suya dayanım: Uygundur
Düşük sıcaklıkta esneklik: Uygundur
Yüksek sıcaklıkta boyutsal kararlılık: Uygundur
Tamamen kurumada kalınlık kaybı oranı: Uygundur
Kuru kalıntı oranı: %85
Yangına tepki sınıfı:E sınıfı
Su geçirimsizlik: 0,075 N/mm2
Basınç dayanımı: 0,30N/mm2

UYGULAMA ALANI

 

Tüm yapıların temel ve perde duvarlarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna, geçici ve sürekli
su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Yağmurlu, serin ve nemli havalarda
uygulanmaz. Emici olmayan yüzeylerde uygulanmaz.

 

UYGULAMA YÜZEYLERİ

 • Brüt beton
 • Çimento bazlı sıvalar ve şaplar
 • Kireçtaşı, tuğla ve briketten yapılma duvarlar
 • Eski bitümlu yüzeyler
 • Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız

 

UYGULAMA SINIRI

Metal yüzeylerde uygulanmaz.

 

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Rulo, fırça ile uygulanır.
Kuruma süresi: Min. 3 gün.
Toprak dolgusu için beklenilmesi gereken süre: 3 gün.
Su ile Temas Süresi: Minimum 1 hafta.

 

UYGULAMA ŞARTLARI

Ortam sıcaklığı: + 5 °C ile + 35 °C arası.
Çok sıcak havalarda ve direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
Donmuş veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

 

UYGULAMA

 

 • Rulo, fırça ve püskürtme makineleri yardımıyla tüm yüzeye 2 kat halinde uygulanmalıdır.
  Toplam uygulama kalınlığı uygulamanın yapıldığı alan ve yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre belirlenmelidir. (Lütfen tüketim tablosuna bakınız)
 • İkinci kat uygulamasına, uygulama birinci kata zarar vermeyecek kadar kuruduğunda
  geçilmelidir. Geçici ve sürekli su basıncına maruz yüzeylerde ise alkali dayanımlı cam elyaf
  file uygulaması birinci ve ikinci kat uygulaması arasında tüm yüzeye yapılmalıdır.