ODE Aquaflex Color

Sürülerek uygulanan, akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, sıvı plastik kaplama ve
esnek su yalıtım malzemesidir.

 

AVANTAJLARI

 

  • Kullanıma hazırdır.
  • İşçilik maliyeti düşüktür.
  • Düşük sıcaklıklarda bile elastikliğini korur.
  • Yüzeylere teneffüs imkanı sağlar.
  • Su ile inceltilebilir, solvent içermez.
  • Akrilik esaslı boyalar ile boyanabilir.
  • Su esaslı pasta pigmentler ile renklendirilebilir.
  • Güneş ışınlarına dayanıklıdır. (En az 1 mm)

Kimyasal Yapı: Akrilik kopolimer sıvı
Yoğunluk: 1.40 kg/dm2, + 20°C
Katı Madde Oranı: %70, 105°C
Viskozite 20°C , 4 sp. 6 d/d : 80.000-100.000
Kopma Uzama: En az %500 (1 mm kalınlıkta, + 20°C’de, 24 saat sonunda)
Uygulama Kalınlığı: Optimum tabaka kalınlığı 1 mm olup, 2-3 tabaka yapılabilir
Su ile Temas Süresi: Minimum 1 hafta

UYGULAMA ALANLARI

 

Geniş yüzeyli, çok detaylı, düz ve eğimli çatılarda, teras ve balkonlarda; damlalıklar, kanal ve
kanaletler, baca kenarları, saçak, oluk ve süzgeçlerin su izolasyonunda herkes tarafından kolayca
uygulanabilen izolasyon malzemesidir. Ek yeri oluşturmaz, her türlü yüzeye uyum sağlar.

 

UYGULAMA DETAYLARI

Tüketim
En az iki kat uygulanmalıdır. Her kat için, yüzey koşullarına bağlı olarak yaklaşık, düşeyde 0,750 kg/m2, yatayda 1,0 -1,5 kg/m2